Koszulka „Obrona Twierdzy Modlin ‘39” już dostępna

Do sprzedaży trafiła właśnie koszulka poświęcona bohaterskiej obronie Twierdzy Modlin w 1939 roku. To efekt współpracy Garnizonu Modlin i firmy RED IS BAD.

To nie jest zwykły t-shirt. Twórcom koszulki towarzyszyła chęć przybliżenia młodym ludziom historii obrony Twierdzy Modlin w czasie kampanii wrześniowej, a więc wydarzeń, o których niegdyś uczono w szkole i które stawiano na równi z obroną Warszawy i Westerplatte.

Grafika, zamieszczona na koszulce, nawiązuje do historii Twierdzy Modlin i okresu międzywojennego, kiedy to była ona ważnym ośrodkiem Wojska Polskiego, w którym stacjonowały niemal wszystkie rodzaje wojsk, łącznie z marynarką wojenną. Rysunek przedstawia jeden z monitorów rzecznych Flotylli Wiślanej, stacjonującej w pierwszym powstałym po odzyskaniu niepodległości porcie wojennym w Modlinie. W tle widoczne są również Koszary Obronne z charakterystyczną Wieżą Białą. Ponadto na grafice znajdziemy tankietkę, której prototypy TK-1 i TK-2 testowano w 1930 roku w Twierdzy. Później tankietki były elementem wyposażenia Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie i brały udział w kampanii wrześniowej. W centralnym miejscu umieszczono najbardziej charakterystyczny element Koszar Obronnych i Twierdzy Modlin – Wieżę Czerwoną – na której dziś zlokalizowany jest punkt widokowy. Grafikę uzupełniają zarysy niemieckich bombowców nawiązujące do wzmożonych nalotów i licznych bombardowań w czasie obrony Modlina. Całość wpisana jest w kształt inspirowany sylwetką żołnierza wybiegającego z okopu.

Koszulkę „Obrona Twierdzy Modlin ‘39” można kupić w punkcie obsługi turystów Garnizonu Modlin, znajdującym się pod Wieżą Czerwoną, oraz w sklepach RED IS BAD. W pakiecie jest voucher dla dwóch osób, umożliwiający bezpłatne zwiedzanie budynku koszar. Tym samym, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można zobaczyć miejsce, będące areną wydarzeń we wrześniu 1939 roku. Ponadto, w przypadku zakupu koszulki w Garnizonie Modlin, całkowity dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany na ratowanie zabytków Twierdzy Modlin.

 

Przypomnijmy:

Bohaterska obrona Twierdzy Modlin trwała do 29 września. Akt kapitulacji został podpisany dopiero po upadku Warszawy i dostarczeniu do Twierdzy informacji o tym, że jest już jedynym punktem oporu w Polsce (wtedy nie wiedziano jeszcze o broniącym się Helu i Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga). Pomimo braku amunicji i żywności wojsko w Modlinie do ostatnich chwil odpierało ataki wroga. Już po wojnie gen. Wiktor Thommée podkreślał, że ogromne znaczenie dla żołnierzy miało wsparcie udzielane przez ludność cywilną z Modlina i okolicznych miejscowości.